Cấp cứu 0238 3 666 666

GĐ/Bs. Nguyễn Văn Khởi

GĐ/Bs. Nguyễn Văn Khởi

GĐ Công ty TNHH Y tế Hoàng Mai


Chuyên khoa:  Chẩn đoán hình ảnh
Học vấn: Bác sỹ đa khoa 
Ngày làm việc: Làm việc tất cả các ngày trong tuần
Thông tin liên hệ:  0912 876 693
 

Bác sỹ khác

DS.Lê Văn Cương

Phụ trách nhà thuốc

BS.Trương Quang Bình

Bác sỹ đa khoa

BSCK.Lương Nhạc Văn

BSCK Siêu âm

Thông tin liên hệ
Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

    Hotline: +84.2383.666.666

   Email: lienhe@quangkhoi.org

    
Vị trí & Bản đồ