Cấp cứu 0238 3 666 666

ThS.BS Hoàng Đình Hải

Bs/Th.s. Hoàng Đình Hải

Phó Giám Đốc phụ trách nhân sự


Chuyên khoa:  Nội tổng hợp
Học vấn: Thạc sỹ Nội tổng hợp
Ngày làm việc: Làm việc tất cả các ngày trong tuần
Thông tin liên hệ:  0988 834 447
 

Bác sỹ khác

DS.Lê Văn Cương

Phụ trách nhà thuốc

BS.Trương Quang Bình

Bác sỹ đa khoa

BSCK.Lương Nhạc Văn

BSCK Siêu âm

Thông tin liên hệ
Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

    Hotline: +84.2383.666.666

   Email: lienhe@quangkhoi.org

    
Vị trí & Bản đồ