Cấp cứu 0238 3 666 666

BSCKI.Hồ Hoàng Thành

Bs. Hồ Hoàng Thành

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn


Chuyên khoa:  Chuyên khoa nhi
Học vấn: Bác sỹ chuyên khoa 1
Ngày làm việc: Làm việc tất cả các ngày trong tuần
Thông tin liên hệ:  0904 449 289
 

Bác sỹ khác

DS.Lê Văn Cương

Phụ trách nhà thuốc

BS.Trương Quang Bình

Bác sỹ đa khoa

BSCK.Lương Nhạc Văn

BSCK Siêu âm

Thông tin liên hệ
Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

    Hotline: +84.2383.666.666

   Email: lienhe@quangkhoi.org

    
Vị trí & Bản đồ